Agora

Tiyatronun hemen batısında yer alan geniş düzlük Agora olarak kullanılmıştır. Stadyum alanını doğu yönden sınırlayan iki katlı dükkan yapılarının dış köşe duvarları bu düzlüğe doğru ilerler. Yakın zamanda açılan asfalt yol Agora ile bu dükkanların bağlantısını kesmiştir. Ancak dükkanların doğu yöndeki iç mekanlarından agoraya çıkış sağlayan kapılar sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Bu dükkanlardan Stadyum düzlüğüne bakan mekanların girişleri, Stadyum alanının doğu kısmında kuzey-güney doğrultulu ilerleyen ve cadde olarak da kullanılmış sütunlu galeriden sağlanırken, ikinci katlar üst terasta yer alan Agoraya açılır. Ayrıca Stadyum alanının doğu kısmından uzun ve anıtsal bir kapı ile de Agora’ya çıkış sağlanmıştır.

agora.jpg

Erozyon nedeniyle oluşan toprak dolgusu altında kalan Agora’nın mimari döşemi hakkında kesin bir şey söylemek güçtür. Ayrıca Erken Hıristiyanlık Dönemi’ndeki inşa faaliyetleri esnasında Agora’dan sökülen malzemenin yoğun olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Yüzeyde tespit edilen ve Agoraya ait olduğu düşünülen mimari kalıntılar Roma Dönemi, özellikle M.S. 2. yüzyıl özellikleri taşımaktadır. Ancak Meclis Binası, Stadyum ve Tiyatro gibi anıtsal yapıların Hellenistik Dönem’de birlikte tasarlanmış olması, Agora’nın da Hellenistik Dönem’deki varlığına işaret etmektedir. Agora için önerilen bu tarihleme, Tiyatronun kuzeybatısında duran ve hem Tiyatro hem de Agorayla bağlantılı M.Ö. 3. yüzyıla tarihli bir heykel altlığı ile de desteklenmektedir.

Eklenme tarihi :10.04.2023 10:21:11
Son güncelleme : 17.05.2023 13:28:45