Gymnasium Hamam

Küçük Hamam olarak adlandırılan yapı üç ana mekandan oluşmaktadır. Ancak Büyük Hamamda gözlemlenen Likya tipi sıra mekanlı düzenlemeye burada rastlanılmaz. Doğu yöndeki mekana giriş doğu duvarının ortasında açılan kemerli bir kapıyla sağlanmıştır. Mekanın kuzey duvarındaki diğer bir kemerli açıklıkla ise palestraya geçilmektedir. Doğu mekanında herhangi bir ısıtma sistemine rastlanılmamış ve bu bölüm soğukluk (frigidarium) olarak kullanılmıştır.

kucukhamam1.jpg

Frigidarium bölümünün batı duvarındaki kemerli açıklıkla batı yönde yer alan diğer bir mekana geçilir. Ilıklık (tepidarium) olarak kullanılan bu mekanın batı cephesi üç kemerli yüksek pencere düzenlemesiyle hareketlendirilmiştir. Ayrıca bu mekana güney duvarında bulunan oldukça geniş bir kemerli kapı ile de girilmektedir. Frigidarium bölümünün aksine bu mekanda zeminden ve duvardan olmak üzere iki farklı ısıtma sistemi bulunmaktadır. Tepidarium bölümünün kuzey duvarının tam ortasındaki açıklıktan sıcaklık bölümüne (caldarium) geçilir. Caldarium bölümü hamamın diğer mekanlarına oranla daha küçük tutulmuş olup burada da benzer teknikte oluşturulmuş zeminden ve duvardan ısıtma sistemleri bulunmaktadır. Hamamın kuzey yönünde bulunan 63 x 45 m ölçülerindeki alan palestra olarak kullanılmıştır. Palestranın etrafı sütunlu bir galeriyle çevrilmiş olup, kuzey-güney yönlerinde soyunma kabinleri ve çeşme düzenlemeleri bulunmaktadır. Hamamın duvar mimarisindeki farklılıklar dolayısıyla yapının ilk inşa dönemini belirlemek güçtür. Ancak buluntular Hamamın ilk inşa evresinin Erken Roma Dönemi olduğuna işaret etmektedir. Alanda bulunan yazıtlardan, M.S. 141 yılında gerçekleşen ve tüm Likya Bölgesi’nde büyük yıkımlara neden olan depremden sonra Küçük Hamamda da onarım çalışmalarının yapıldığı anlaşılır. Özellikle son kullanım evresinde devşirme malzeme olarak toplanan düzensiz mimari bloklar kullanılmış ve mermer kaplama plakalar yerine duvarlar içten sıvanmıştır. Bu düzenleme M.S. 240 yılı depreminin ardından gerçekleştirilen son tamirat evresiyle bağlantılıdır.

Eklenme tarihi :10.04.2023 10:26:25
Son güncelleme : 17.05.2023 13:38:33