Büyük Hamam

Ölçülerinden dolayı Büyük Hamam olarak adlandırılan yapı kent merkezinin güneydoğusundaki yamaçta inşa edilmiştir. Yan yana dizili ve kapı geçişiyle birbirine bağlanmış üç mekandan oluşan Büyük Hamam, mimari özellikleri dolayısıyla tipik bir Likya Hamamı görüntüsü sergiler. Hamamın doğu yönünde yer alan ve giriş mekanı olarak kullanılan kısım soğukluk (frigidarium) bölümüdür.

buyukhamam1.jpg

Kuzey yönden anıtsal bir kapıyla girilen frigidarium mekanı güneyde yedi kemerli pencere düzenlemesinin olduğu apsidial bir yapıyla vadiye bakmaktadır. Doğu ve batı yönlerden iki farklı merdivenle inilen apsidial bölümün iç kısmı havuz amaçlı düzenlenmiş olup, seviyesi frigidariumun zemininden daha aşağıdadır. Frigidarium bölümünün batı duvarının tam ortasında yer alan iki kapıyla hamamın ılıklık (tepidarium) kısmına geçilir. Frigidarium bölümünden farklı olarak bu mekan, zeminden hypokaos ve duvardan olmak üzere iki farklı sistemle ısıtılmıştır. Tepidarium bölümünün bugünkü görüntüsü orijinal halinden çok uzaktır. Çünkü tepidarium mekanı ilerleyen dönemlerde ortadan ikiye ayrılmış ve kuzey yönde kalan kısımda küçük bir kilise inşa edilmiştir. Bu esnada frigidarium bölümü de mezarlığa dönüştürülmüştür. Hamamın en batı ucunda ise sıcaklık bölümü (caldarium) bulunmaktadır. Tepidarium bölümünde görülen iki farklı ısıtma sistemi caldarium mekanında da kullanılmıştır. Caldarium bölümünde de zamanla değişikliğe gidilmiş ve orijinal dokusu bozulmuştur. Tepidarium mekanında kilise yapısının inşası esnasında caldarium bölümü söz konusu kilisenin narteksine dönüştürülmüştür. Erken Roma Dönemi’nde ilk kez inşa edilen hamam M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda onarım geçirmiştir. Hamamın kiliseye dönüştürüldüğü tarih ise M.S. 11. yüzyıla denk düşer.

Eklenme tarihi :10.04.2023 10:22:58
Son güncelleme : 17.05.2023 13:31:09