Kent Bazilikası

Doğu batı ekseninde konumlanmış Kent Bazilikası mimari bakımdan Anadolu’nun haç formlu bazilikalarını anımsatmaktadır. 84 x 33 m ölçülerindeki üç sahınlı yapının apsisi doğu yöndedir. Batı yönde ise narteks ve atrium bölümleri bulunmaktadır. Narteks mekanından üç farklı kapıyla bazilikanın iç kısmına girilir. Kuzey ve güneydeki kapılar yan sahınlara açılırken, merkezde bulunan ve yan girişlerden daha geniş tutulan kapı ortadaki naosa geçişi sağlar.

kentbazilikasi1-300x300.jpg

Bazilikanın iç kısmı iki sıra halinde toplam 14 podestin kullanıldığı sütun dizisiyle üç sahına bölünmüştür. Söz konusu podestlerin araları tuğla ve devşirme bloklarla örülerek kapatılmıştır. Orta mekanı yan sahınlarla birbirine bağlayan kapı açıklıkları da bırakılmıştır. Mimari yapı farklılıklarından yapının iç mekanlarında ilerleyen dönemlerde mimari değişikliklere gidildiği ve özellikle doğu yönde yan sahınların kendi içinde bölümlere ayrıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca bu mekanlar içerisinde tuğla örgü sitemi kullanılarak gömü alanları da oluşturulmuştur. Kent Bazilikası kuzey ve güney duvarlarda bulunan toplam 8, doğu duvarda ise 2 adet pencereyle aydınlatılmıştır. Doğu duvarın tam ortasında inşa edilen apsis 3 pencere ile hareketlendirilmiş olup çokgen formludur. Bazilikanın iç duvarlarında üzeri farklı renklerle boyalı, kısmen korunmuş sıva parçaları yapı duvarlarının tamamının sıvayla kaplandığına işaret etmektedir. Diğer yandan yapının zemini geometrik desenli tessera mozaikleriyle kaplanmıştır. Bazilikanın ilk evresi Erken Hıristiyanlık Dönemi’ne tarihlenmektedir. Günümüze ulaşan mimari döşem ise Orta Bizans Dönemi’ne aittir. Yapının güney duvarına ilave edilen şapel bölümü de Bazilikanın son kullanım evresiyle bağlantılıdır.

Eklenme tarihi :10.04.2023 10:24:41
Son güncelleme : 17.05.2023 13:33:55