Tiyatro

Antik kent merkezini doğu yönden sınırlayan yamacın eteğinde doğu-batı istikametinde inşa edilen Tlos Tiyatrosu özgün mimari formuyla şehrin anıtsal yapılarındandır. Üç katlı sahne binası ve iki kademeli caveası ile Likya Bölgesi’nin büyük tiyatro grubu içerisinde yer alan yapı, ikinci caveanın hemen üst ortasındaki tapınak mimarisi ile Anadolu tiyatroları içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Tiyatronun bu önemi bitkisel ve figürlü kabartma süslemeleriyle görkemli hale getirilen sahne binasıyla da vurgulanmıştır.

tiyatro1.jpg

Yapıya girişler kuzey ve güney yönde bulunan paradoslar ile sağlanmıştır. Bunlardan başka yine kuzey ve güney yönde caveanın arkasından ortadaki diazomaya açılan iki adet tonozlu giriş de bulunmaktadır. Ayrıca caveanın etrafını bir koridor gibi çevreleyen arka duvarın bitim noktalarında, doğu yönden üst diazomaya çıkış sağlayan iki adet merdivenli rampaya da yer verilmiştir. Yarım daire formunu biraz aşan orkestranın yarıçapı 20.50 m’dir. Ortada geniş bir diazomayla ikiye bölünen cavea düzenlemesinin I. bölümünde 11 radial ve 20 oturma sırası, II. bölümünde ise 18 radial ve 16 oturma sırası yer alır. Oturma sıralarının merdiven çıkışlarına bakan köşeleri aslan ayağı protomlarıyla hareketlendirilmiştir. Birinci diazoma üzerinde prohedria koltukları yerleştirilmiştir. Ayrıca burada ikinci caveaya çıkış sağlayan merdivenler de bulunmaktadır. Tiyatroda ele geçen yazıtlar ve mimari bezemelerden yapının Roma Dönemi’nde çok kereler tamirat geçirdiği anlaşılmaktadır. Ancak genel mimari yapı özellikleri ve M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen en erken tamirat yazıtı Tlos Tiyatrosunun ilk evresinin Hellenistik Dönem’de inşa edildiğini göstermektedir.

Eklenme tarihi :10.04.2023 10:29:08
Son güncelleme : 12.06.2023 17:36:50